You are here:

Roman Ziemian: zamożny biznesmen, działający dla dobra kultury

Roman Ziemian to założyciel platformy społecznościowej, łączącej ludzi działających w dziedzinie sprzedaży bezpośredniej oraz marketingu wielopoziomowego FutureNet. Fundator Roman Ziemian darczyńca od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną, kulturalną i edukacyjną na całym świecie. Na przykład, zakup cennych skrzypiec Stradivariusa motywował uwielbieniem do muzyki. Było dla niego także ważne to, aby polscy muzycy mieli szansę do progresu, korzystając z takich cudownych skrzypiec. Instrument lutniczy trafił w ręce wirtuoza Janusza Wawrowskiego, który stwierdził, że teraz już nie ma mowy o tym, żeby polscy artyści byli marginalizowani na arenie międzynarodowej. Roman Ziemian takim zachowaniem dowiódł, że ochoczo wspiera akcje kulturalne oraz sportowe. Kosztowne skrzypce Stradivariusa są znakiem tego, że przedsiębiorca troszczy się o rodzimą kulturę.

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top