ASYSTENT SENIORA W POZNANIU

asystent1W Poznaniu rozpoczęto realizację pilotażowego programu „Asystent Seniora”. Dziesięciu seniorów - ochotników zostało objętych wsparciem podmiotów uczestniczących w programie.

Usługi teleopiekuńcze zapewnia gdyńska Fundacja Niezależni, gdzie każdego dnia dyżurują przeszkoleni teleopiekunowie (m.in. psycholog, ratownik medyczny, pracownik socjalny).

W ramach projektu wybrani seniorzy (po 60. roku życia mieszkający samotnie i ze względu na stan zdrowia wymagający stałego nadzoru) zostaną objęci zintegrowanym wsparciem centrum teleopieki, opieki medycznej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, wsparciem wolonatriuszy oraz pomocą sąsiedzką.

Projekt zapewnia także bezpłatną opiekę pielęgniarki środowiskowej oraz wizyty lekarza rodzinnego, które będą odbywały się w ramach umowy z NFZ. Za opiekę medyczną odpowiada CenterMed w Poznaniu.

Bardzo ważnym ogniwem całego przedsięwzięcia ma być także pomoc sąsiedzka i wsparcie wolontariuszy. Za ich organizację odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Flandria, we współpracy ze Stowarzyszeniem Medycyna Polska, Centermed Poznań Sp. z o.o. i Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

Projekt "Asystent Seniora” potrwa do końca października tego roku i jest realizowany przez Centermed Poznań Sp. z o.o., Miasto Poznań  - Centrum  Inicjatyw Senioralnych, Fundacja  Niezależni z Gdyni, Stowarzyszenie Medycyna Polska Oddział w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria.