BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW - Wielkopolska

bezpiecznysenior1Wychodząc naprzeciw zagrożeniom związanym z późnym wiekiem bezradnością i samotnością Międzynarodowe Stowarzyszenie IPA Region Poznań wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu realizują wojewódzki program profilaktyczny pn. BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW. Celem głównym opisywanego przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości seniorów w zakresie wpływu prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia na ich własne bezpieczeństwo.

Celem jest także uświadamianie konieczności zgłaszania zdarzeń z udziałem osób starszych i mobilizowanie tej grupy docelowej do informowania Policji o sytuacjach przestępczych z ich udziałem.Poradnictwo ukierunkowano na poprawę poczucia bezpieczeństwa osób starszych na obszarze województwa wielkopolskiego, podniesienie samodzielności, zaradności i umiejętności osób starszych w kwestii dbania o własne bezpieczeństwo, życie i mienie, zapoznanie wymienionych osób ze skutecznymi metodami zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom najbardziej uciążliwym społecznie m.in. takim jak oszustwa, kradzieże mienia, przemoc domowa.

Ponadto ważnym elementem podejmowanych działań jest aktywizacja osób w podeszłym wieku w zakresie niesienia skutecznej pomocy sąsiedzkiej.