KRZYWDZENIE SENIORA

krzywda1Praca socjalna z osobami starszymi, to skomplikowany proces budzący przede wszystkim wiele dylematów. Złożoność pomocy seniorom sprawia, że do pracy z osobami w podeszłym wieku trzeba mieć silny charakter. Ageizm zakorzenił się w naszej świadomości na tyle mocno, że panuje powszechne przekonanie, iż starsi ludzie potrzebują tylko pożywienia, ciepła i bezpieczeństwa.